40 درصد فروش روزانه سیگار سود است/مالیات ناچیز بر سود کلانی که به قیمت جان انسانها تمام می‌شود