سلفی لک با هواداران آذری و شعار استقلالی‌ها/ اولین واکنش به تیموریان