کمک مالی 686 میلیون ریالی معتکفان آذربایجان غربی به نیازمندان