گزارش تصویری// نشست بررسی تحولات یمن در دانشگاه تهران