تمجید رئیس نمایشگاه کتاب بولونیا از نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپایی