حریق دریک شرکت صنعتی درجاده مخصوص کرج سه مصدوم برجای گذاشت