مأمور پلیس آگاهی البرز در پی درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسید