تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن تجهیزات پتروشیمی به ارزش دو میلیارد دلار در استان مرکزی