وزش باد شدید با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت تا ساعتی دیگر در تهران