تجاوزهای نظامی به خاورمیانه به افراطی‌گری القاعده و داعش ختم شد