او روزی به استقلال برمی‌گردد / تیموریان: استقلال برای امثال آندو است