آیت الله علوی بروجردی: عربستان به نام اسلام بیشترین ضربه را به این دین می زند