تصاویر اختصاصی خبرگزاری فارس از کشتی ایرانی اعزامی به یمن