امضاي تفاهم‌نامه همکاري موزه دفاع مقدس و امور ايثارگران وزارت ارشاد