پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به رییس جمهور تاجیکستان