کره‌‌ای‌ها بازهم میزبان مسابقات جهانی تکواندو شدند