در صورت موافقت استقلال، دربی در روز پنجشنبه برگزار می‌شود