جنرال موتورز عدد تولیدات خودروی خود را به۵۰۰ میلیون رساند