خنده ریز و بانمک دکتر احمدی نژاد در کنار بازیگر معروف (عکس)