تلاش‌عربستان برای در حاشیه نگه‌داشتن ایران در منطقه از نگاه لس‌آنجلس‌تایمز