انتساب خانوادگی باعث صلاحیت برای تفسیر سخنان امام(ره) نمی‌شود