افتتاح مراكز مشاوره رايگان در تمام شهرستان های آذربایجان غربی