برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه زائران عرب زبان در حرم مطهر رضوی