فرماندار نوشهر بر لزوم تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) تاکید کرد