دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی افتتاح شد