وزش باد شدید با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت تا یک ساعت آینده در تهران