هیچ قطعه‌ای از خودروهای چینی موجود در ایران داخلی‌سازی نشده است