۹۰ درصد هزینه‌های دندانپزشکی را مردم پرداخت می‌‌کنند