انبار امدادی شهرستان آوج در هفته هلال احمر به بهره برداری می رسد