عرضه کتاب‌های پرمخاطب سوره مهر با 30 درصد تخفیف در نمایشگاه کتاب