برگزاری کارگاه مهارت‌های مطالعه در نمایشگاه کتاب تهران