عملیات کشت چغندر قند در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد