گواردیولا روی نیمکت منچستر سیتی می نشیند /خداحافظی قطعییست