سرهنگ عابدی: بخشی از بیلبوردهای تبلیغاتی موجب حواس‌‌‌‌پرتی رانندگان می‌‌شود