سردار نقدی: کسانی که برای سازش با استکبار چراغ سبر نشان می‌دهند، صلاحیت تفسیر پیام امام(ره) را ندارند