تصاویر/ بازدید سردار سلامی از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در قم