رنج های حجت الاسلام سیداحمد خمینی از سیاست‌های دولت هاشمی؛ سری به وزارت‌خانه‌ها بزنید تا ریخت و پا