دو تیم از مسابقات توسعه جهانی واترپلوی تهران کناره‎گیری کردند