وزش باد با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت ظرف 2 ساعت آینده در تهران