سرکوب تظاهرات مردمی توسط نظامیان آل‌خلیفه حاکی از ناتوانی آنهاست