صالحی:‌ به دنبال توافق هستیم اما نه بر هر قیمتی/ از حالا روی یکسری مباحثی که توافق کردیم دبه در آورده