امکان صرفه‌جویی ارزی 8 میلیون دلاری از تولید رادار دریایی