استانداری‌فارس:تمام خسارت‌وارده به تاکسی‌ حامل علی مطهری پرداخت شده است