ولایتی: ایران آماده کمک به افغانستان برای بازسازی است/ امیدوارم به اندازه اجدادمان غیرت داشته باشیم