آذری‌ها نمی‌توانند از سه تکواندوکار ایرانی استفاده کنند