رئیس جمهور جیبوتی: بحران در یمن، نفوذ گروهک القاعده را بیشتر خواهد کرد