حمیسی: در برخورد با فساد اگر به ردپایی برسیم حتماً ورود می‌کنیم