انتساب خانوادگی باعث صلاحیت برای تفسیر سخنان امام نمی‌شود