تاج: امیدوارم سرخابی‌ها به جایی واگذار شوند که امنیت داشته باشند