برگزاری همایش دین و نظریه فرهنگی در مهر ماه/ مهلت ارسال آثار تمدید شد